ค่ามาตรฐาน IP คืออะไร

ค่ามาตรฐาน IP คืออะไร

IP (Ingress Protection Ratings) คือ ค่ามาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นการป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การจัดอันดับของการป้องกันจะบ่งบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยที่เลขตัวแรกบอกความสามารถในการป้องกันของแข็ง และเลขหลักที่สองจะบอกความสามารถในการป้องกันน้ำ รูปแบบการแสดงมาตรฐาน เช่น IP65, IP66 เป็นต้น

ความหมายของตัวเลขหลักแรก
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร 
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

ตัวอย่างเช่น

ระดับการป้องกัน

ความหมายค่าตัวแรก

ความหมายค่าตัวที่สอง

IP00

ไม่มีการป้องกัน

ไม่มีการป้องกัน

IP11

ป้องกันวัสดุ > 50 mm.

ป้องกันน้ำหยดทำมุม 0 องศากับแนวดิ่ง

IP20

ป้องกันวัสดุ > 12 mm.

ไม่มีการป้องกัน

IP22

ป้องกันวัสดุ > 12 mm.

ป้องกันน้ำหยดทำมุม 15 องศากับแนวดิ่ง

IP33

ป้องกันวัสดุ > 2.5 mm.

ป้องกันน้ำสาด

IP40

ป้องกันวัสดุ > 1 mm.

ไม่มีการป้องกัน

IP45

ป้องกันวัสดุ > 1 mm.

ป้องกันน้ำฉีด

IP50

ป้องกันผงขนาดเล็กได้

ไม่มีการป้องกัน

IP54

ป้องกันผงขนาดเล็กได้

ป้องกันน้ำพ่น

IP55

ป้องกันผงขนาดเล็กได้

ป้องกันน้ำฉีด

IP65

ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก

IP67

ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก,น้ำขัง

 

Cr.ledsave.co.th


UNITIS CO., LTD.

  Supalai Grand Tower ,Room No.1502 15th Fl.,1011 Rama 3 Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
  Tel: +662-687-0499
  Fax: +662-687-0495
  E-mail : marketing@unitis.co.th
  Website : www.unitis.co.th

มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ในระดับสากล

bureau

  • line
  • instagram
UNITIS CO., LTD.
Copyright © 2021 UNITIS CO., LTD. - All rights reserved