กำลังไฟฟ้า (Electric Power) คืออะไร

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) คืออะไร

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

 กำลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 นาที มีหน่วยเป็นวัตต์ (w) หรือจูลต่อวินาที เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า

        กำลังไฟฟ้า (วัตต์) = พลังงานไฟฟ้า (จูล)/เวลา (วินาที)

          เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซึ่งทราบได้จากตัวเลขที่กำกับไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า  ที่ระบุทั้งความต่างศักย์ (V) และกำลังไฟฟ้า (W)

 

    ตัวอย่าง  หลอดไฟฟ้า มีตัวเลขกำกับว่า 220V  60W

                220V  หมายถึงหลอดไฟฟ้านี้ใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์

                ซึ่งเราต้องใช้ให้ตรงกับค่าความต่างศักย์ที่กำหนดมา

                60W หมายถึงค่าของพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้ไปในเวลา 1 วินาที

                ซึ่งเรียกว่า กำลังไฟฟ้า  การวัดพลังงานไฟฟ้า ใช้หน่วยเป็นจูล  ตัวเลข 60W จึงหมายถึง ขณะเปิดไฟ หลอดไฟฟ้านี้จะใช้พลังงานไฟฟ้า 60 จูล ในเวลา 1 วินาที

                กำลังไฟฟ้ามีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความต่างศักย์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต่ออยู่ โดยกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า

                จะได้  P=VI

                ถ้า  P  แทนกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์

                     V  แทนความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์

                     I   แทนกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์

                โดยทั่วไปนิยมวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าหน่วยจูล โดยวัดกำลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ และคิดช่วงเวลาเป็นชั่วโมง ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าจึงวัดได้เป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเรียกว่าหน่วยหรือยูนิต

                ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไปมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ คงที่  ดังนั้นในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนชนิด ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า และระยะเวลาในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  การไฟฟ้าจะคิดเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่แต่ละบ้านใช้ไปโดยใช้เครื่องวัดติดไว้บนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้า เรียกว่า กิโลวัตต์-ชั่วโมง มิเตอร์หรือมาตรไฟฟ้า  ซึ่งวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง เรียกกันทั่วไปว่า หน่วยหรือยูนิต

                ขณะใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านมาตรไฟฟ้ามากหรือน้อย  ตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้  ดังนั้นจึงมีการออกแบบมาตรไฟฟ้าขนาดต่างๆ ตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในเวลา 1 วินาที เช่น มาตรไฟฟ้าขนาด 5,15,50 แอมแปร์  สถานที่ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก  เช่น  โรงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงแรมหรือสถานที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง  ต้องเลือกขนาดของมาตรไฟฟ้าให้เหมาะสม  สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้  ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาตรไฟฟ้ามากเกินกว่าที่กำหนด จะทำให้มาตรไฟฟ้าเกิดความร้อนสูงจนไหม้ได้

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/464884


UNITIS CO., LTD.

  Supalai Grand Tower ,Room No.1502 15th Fl.,1011 Rama 3 Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
  Tel: +662-687-0499
  Fax: +662-687-0495
  E-mail : marketing@unitis.co.th
  Website : www.unitis.co.th

มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ในระดับสากล

bureau

  • line
  • instagram
UNITIS CO., LTD.
Copyright © 2024 UNITIS CO., LTD. - All rights reserved