มาตรฐานสีของสายไฟฟ้า

มาตรฐานสีของสายไฟฟ้า

ปัจจุบันมาตรฐานสีสายไฟฟ้าจะใช้เป็น มอก.11-2553 ซึ่งเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิมคือ มอก.11-2531 เพื่อต้องการให้สายไฟที่ใช้กันในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในประเทศไทย มีมาตรฐานของสายไฟให้ตรงกับมาตรฐานของ IEC 60227 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และรวมถึงประเทศที่อยู่ในกลุ่ม AEC เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ช่างไฟฟ้า

 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนมาตรฐาน เป็น มอก.11-2553 ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ช่างไฟฟ้ามือใหม่ทุกท่านต้องรู้เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะบ้านอาศัย หรือ อาคารเก่าที่มีอายุ 20-30 ปี จะเป็นการติดตั้งสายไฟฟ้าที่มีสีฉนวนของสายไฟฟ้าเป็นระบบเก่ามาก่อนจึงต้องพึ่งระวังให้มาก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ หรือดูจากตารางด้านบน


 

เพื่อความสะดวกในการทำงานของช่างไฟฟ้าและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (มาตรฐาน วสท. 022001-22) ได้กำหนดมาตรฐานสีของสายไฟฟ้า ในระบบ 1 เฟส 2 สาย และระบบ 3 เฟส 4 สาย ไว้ดังนี้


มาตรฐานฉบับใหม่กำหนดให้ 

สายเส้นจ่ายไฟ (L) จะใช้สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา ตามลำดับ

สายดินเป็นสีเขียวแถบเหลือง (G) 

สายนิวทรัลเป็นสีฟ้า (N)  

 • สายแกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี

 • สาย 2 แกน สีฟ้า และน้ำตาล

 • สาย 3 แกน สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า สีน้ำตาล หรือ สีน้ำตาล สีดำ สีเทา

 • สาย 4 แกน สีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีดำ สีเทา หรือ สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ สีเทา

 • สาย 5 แกน สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ สีเทา

 

ระบบ 1 เฟส  ( 220 V )  กำหนดให้

สายเฟส (L)      = สีน้ำตาล

สายนิวทรัล (N) = สีฟ้า

สายดิน (G)       = สีเขียวแถบเหลือง

 

ระบบ 3 เฟส  ( 380 V )   กำหนดให้

สายเฟสที่ 1 (L1) = สีน้ำตาล

สายเฟสที่ 2 (L2) = สีดำ

สายเฟสที่ 3 (L3) = สีเทา

สายนิวทรัล   (N) = สีฟ้า

สายดิน (G)         = สีเขียวแถบเหลือง

 หมายเหตุ : เจ้าของบ้าน หรือ  เจ้าของอาคารถ้าได้รู้เรื่องนี้จะมีประโยชน์ แต่การติดตั้ง ซ่อมแซมด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แนะนำให้ใช้ช่างผู้ชำนาญงานด้านไฟฟ้าเป็นผู้ติดตั้งซ่อมแซมจะปลอดภัยกว่า

 

ขอบคุณที่มา : bangkokcable


UNITIS CO., LTD.

  Supalai Grand Tower ,Room No.1502 15th Fl.,1011 Rama 3 Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
  Tel: +662-687-0499
  Fax: +662-687-0495
  E-mail : marketing@unitis.co.th
  Website : www.unitis.co.th

มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ในระดับสากล

bureau

  • line
  • instagram
UNITIS CO., LTD.
Copyright © 2024 UNITIS CO., LTD. - All rights reserved